Menu

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Επιμορφωτών, στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε

Περισσότερα στο συνημμένο αρχείο.

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2014 16:26

Ενημέρωση για την Απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. που αφορά στην εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) για το σχολικό έτος 2014-2015

Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) ενημερώνει για την Απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. που αφορά την εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2014-2015.

Περισσότερα στο συνημμένο αρχείο.

Εισαγωγή μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Π.Π.Σ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2014 16:21

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολ. έτος 2013-2014 υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70 - Δασκάλων και ΠΕ60 - Νηπιαγωγών

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να καλύψει κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών για το σχολικό έτος 2013-2014, στο πλαίσιο των εγκεκριμένων από την Επιτροπή της παρ.1 του άρθρου 2 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 πιστώσεων, προσκαλεί τους υποψηφίους των εν λόγω κλάδων που είναι εγγεγραμμένοι

α) στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών της παρ.2ββ' του άρθρου 6 του Ν.3255/2004 ( ποσοστό πλήρωσης 40% επί των κενών οργανικών θέσεων ) ή/και

β) στους πίνακες διοριστέων του διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008 [ποσοστό πλήρωσης 60% επί των κενών οργανικών θέσεων, σχετικές οι αριθμ. 2Π/2008 (ΦΕΚ 515/08.10.2008) και 3Π/2008 (ΦΕΚ 516/08.10.2008) προκηρύξεις της Ανεξάρτητης Αρχής]

να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας αίτηση συμπληρωμένη με τις περιοχές στις οποίες επιθυμούν να διοριστούν.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται : από 29.01.2014 μέχρι 31.01.2014.

Η προθεσμία είναι αποκλειστική και ουδεμία παράταση θα δοθεί.

Διαβάστε το συνημμένο αρχείο.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2014 09:10

Ενημέρωση για τις Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες

Επικαιροποιημένος πίνακας με τις Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας.

Διαβάστε το συνημμένο αρχείο.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2014 08:45

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών κλάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης για συμμετοχή στις διαδικασίες διορισμών σχολ. έτους 2013-2014 - Κατάρτιση οριστικών πινάκων αναπληρωτών

Tο Yπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να καλύψει κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προςωπικού των κλάδων ΠΕ70-Δαςκάλων, ΠΕ60-Νηπιαγωγών της Α/θμιας Εκπ/σης και ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών, ΠΕ04.02 Χημικών, ΠΕ14.04 Γεωπόνων-Δαςολογίας και Φυσ. Περιβάλλοντος, ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας, ΠΕ17.02 Μηχανολόγων-Ναυπηγών ΑΣΕΤΕΜ/ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ-Τεχνολόγων Ενεργ.Τεχν. (με κατεύθυνση Ενεργειακού Μηχανολόγου), ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ/ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ-Τεχνολόγων Ενεργ.Σεχν. (με κατεύθυνση Ενεργειακού Ηλεκτρολόγου), ΠΕ18.18 Οχημάτων ΤΕΙ και ΠΕ18.23 Ναυτ. Μαθημ. (Πλοιάρχων) της Β/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2013-2014, προτίθεται να προβεί στο διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών των εν λόγω κλάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 2, 8 & 9 του άρθρου 9 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.05.2010 τ.Α΄) σε συνδυασμό με την παρ.2 του άρκρου 5 του ν.3687/2008 (ΦΕΚ 159/01.08.2008 τ.Α'), στο πλαίσιο της αριθμ. ΔΙΠΠ/.ΕΓΚΡ.10/164/28947/20.12.2013 Εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 2 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006, όπως ισχύει.

Περισσότερα στο συνημμένο αρχείο.

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2014 10:06

Πρόσληψη Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ70 και κλ. ΠΕ08

Οι εκπαιδευτικοί :

1. Γκόγκας Κωνσταντίνος, κλ. ΠΕ70

2. Μπρατάκη Σοφία , κλ. ΠΕ08

3. Χηνιτίδου Ελένη, κλ. ΠΕ08

προσελήφθησαν ως αναπληρωτές στο ΠΥΣΠΕ Πέλλας

Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στη ΔΠΕ Πέλλας από τη Δευτέρα 13/01/2014 έως και την Τετάρτη 15/01/2014.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014 15:04

Τοποθέτηση Υποδιευθυντών και Υπευθύνων για το πρόγραμμα του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

Προκειμένου το ΠΥΣΠΕ να προχωρήσει στον ορισμό υποδιευθυντών και υπευθύνων ολοήμερων σχολείων καλούνται οι εκπ/κοί που επιθυμούν και πληρούν τις προϋποθέσεις να υποβάλουν αίτηση η οποία θα συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα και τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία προς το Δ/ντή Π.Ε. Πέλλας μέσω του Δ/ντή του σχολείου το αργότερο έως την Πέμπτη 19-12-2013.

Διαβάστε το συνημμένο αρχείο.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2013 13:37

Ευχές

Ο Διευθυντής Π.Ε. Πέλλας και οι συνεργάτες του σας εύχονται ολόψυχα

Χρόνια Πολλά και

Ευτυχισμένο το Νέο Έτος

Αρχείο παρουσίασης

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2013 11:33

Υποβολή ενστάσεων υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ( ΕΑΕ ), κλάδου Δασκάλων, κατά των πινάκων αναπληρωτών ΕΑΕ διδακτικού έτους 2013-2014

Στην ιστοσελίδα http://e-aitisi.sch.gr αναρτήθηκαν οι ανανεωμένοι προσωρινοί πίνακες υποψηφίων αναπληρωτών Δασκάλων ΕΑΕ.

Οι τυχόν ενστάσεις πρέπει να υποβληθούν από 16-12-2013 μέχρι και 17-12-2013 και να αποσταλούν στα fax 210 3442334 ή 210 3442193.

Συνέχεια στο συνημμένο αρχείο.

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2013 15:21

Υποτροφίες ξένων κυβερνήσεων σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

1. Θερινά σεμινάρια γλώσσας και πολιτισμού για το θέρος του 2014.

2. Προπτυχιακές, μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Περισσότερα στο συνημμένο αρχείο.

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 05 Δεκεμβρίου 2013 15:29

Σελίδα 90 από 100

Καλωσόρισμα

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας Τσαλικίδης Νικόλαος και οι συνεργάτες του σας καλωσορίζουν στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης.

Επιστολή Δ/ντη Εκπαίδευσης

Κύριες επιλογές

Menu

Δελτίο Τύπου ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας

20180730 Hlektr Ypoboli pde allodapous

Go to top